برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش نامه ادبيات تعليمي (پژوهشنامه زبان و ادبيات فارسي)
 50 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش نامه ادبيات تعليمي (پژوهشنامه زبان و ادبيات فارسي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد دهاقان
مدیرمسئول:  دكتر احمدرضا يلمه ها
سردبیر:  دكتر احمدرضا يلمه ها
:تارگاه  http://parsadab.dehaghan.ac.ir/
رایانامه:  plbdum@gmail.com
تلفن:  53337313 (031)
نمابر:  53337313 (031)
نشانی:  دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامي، دفتر مجله پژوهشنامه زبان و ادبيات فارسي، 8641687511
کد ISSN:  2008-4862
نوع نشریه:  فصلنامه