برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه توليدات گياهي (مجله علمي كشاورزي)
 27 دوره 
عنوان نشریه:  توليدات گياهي (مجله علمي كشاورزي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شهيد چمران اهواز، دانشکده کشاورزي
مدیرمسئول:  دكتر نوراله معلمي
سردبیر:  قدرت اله فتحي
:تارگاه  http://plantproduction.scu.ac.ir/
رایانامه:  plantproduction@scu.ac.ir
تلفن:  (داخلي 3010) 19-33330011 (061)
نمابر:  33364052 (061)
نشانی:  اهواز، دانشگاه شهيد چمران، دانشكده كشاورزي، دفتر مجله
کد ISSN:  0254-3648
نوع نشریه:  دو فصلنامه