نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي)
 71 دوره 
عنوان نشریه:  تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ریاضی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد لاهيجان
مدیرمسئول:  دكتر مهران فخرائي
سردبیر:  دكتر سهراب كرد رستمي
:تارگاه  http://jamlu.liau.ac.ir/
رایانامه:  Jamiaul@gmail.com
تلفن:  2229076 (0141)
نمابر:  2222602 (0141)
صندوق پستی:  1616
نشانی:  لاهيجان، خيابان كاشف شرقي، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي، كدپستي: 4416939515
کد ISSN:  2251-7286
نوع نشریه:  فصلنامه