برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه زمين و منابع
 4 دوره
عنوان نشریه:  زمين و منابع
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  زمین شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد لاهيجان
مدیرمسئول:  دكتر علي درويش زاده
سردبیر:  دكتر عليرضا گنجي
رایانامه:  Resources.Journal@gmail.com
تلفن:  2222602 (0141)
نمابر:  2222602 (0141)
صندوق پستی:  1616
نشانی:  لاهيجان، خيابان كاشف شرقي، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي، كدپستي: 4416939515
کد ISSN:  2008-6350
نوع نشریه:  فصلنامه