برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم زيستي
 19 دوره 
عنوان نشریه:  علوم زيستي
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد لاهيجان
مدیرمسئول:  دكتر مهدي اسمار
سردبیر:  دكتر شعبانعلي نظامي
رایانامه:  Journalbiology.iaul@gmail.com
تلفن:  2222602 (0141)
نمابر:  2222602 (0141)
صندوق پستی:  1616
نشانی:  لاهيجان، خيابان كاشف شرقي، مجتمع دانشگاه آزاد اسلامي، كدپستي: 4416939515
کد ISSN:  2008-5982
نوع نشریه:  فصلنامه