برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي
 73 دوره 
عنوان نشریه:  دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زمین شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان (اصفهان)
مدیرمسئول:  دكتر احمد علي فروغي ابري
سردبیر:  دكتر ابوالقاسم نوري
:تارگاه  http://jsr-p.khuisf.ac.ir/
رایانامه:  ravanshenasi_kh92@yahoo.com
تلفن:  داخلي 92440 - 5354001 (0311)
نمابر:  5354060 (0311)
صندوق پستی:  81595-158
نشانی:  اصفهان، خيابان جي شرقي، بلوار ارغوانيه، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد خوراسگان (اصفهان)
کد ISSN:  1563-3314
نوع نشریه:  فصلنامه