برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه دانش حسابداري
 43 دوره 
عنوان نشریه:  دانش حسابداري
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  حسابداری
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شهيد باهنر كرمان
مدیرمسئول:  دكتر اميد پورحيدري
سردبیر:  دكتر اميد پورحيدري
:تارگاه  https://jak.uk.ac.ir/
رایانامه:  jak@uk.ac.ir
تلفن:  33257550 (034)
نمابر:  33257550 (034)
نشانی:  كرمان، ميدان پژوهش، دانشگاه شهيد باهنر، دانشكده مديريت و اقتصاد، دفتر فصلنامه
کد ISSN:  2008-8914
نوع نشریه:  فصلنامه