نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه شيلات (منابع طبيعي ايران)
 42 دوره 
عنوان نشریه:  شيلات (منابع طبيعي ايران)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  شیلات
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  -
سردبیر:  دكتر عليرضا ميرواقفي
:تارگاه  https://jfisheries.ut.ac.ir/
رایانامه:  jfisheries@ut.ac.ir
تلفن:  32223044 (026)
نمابر:  32225780 (026)
صندوق پستی:  4314-31585
نشانی:  دانشكده منابع طبيعي، دانشگاه تهران، كرج، 3158777878، ايران
کد ISSN:  2008-5729
نوع نشریه:  فصلنامه