مشخصات نشريه:  

فصلنامه دراسات الادب المعاصر (التراث الادبي)
 4 دوره
عنوان نشريه:  دراسات الادب المعاصر (التراث الادبي)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  جامعه آزاد الاسلاميه في جيرفت
مديرمسئول:  الدكتور نادر نظام طهراني
سردبير:  الدكتور مهدي ممتحن
تارگاه:  http://cls.iranjournals.ir/
رایانامه:  info@clq.ir
تلفن:  09121876893, 09126673036
نشانی:  جيرفت، دانشگاه آزاد اسلامي، دفتر نشريه
كد ISSN:  2008-3435
نوع نشريه:  فصلنامه