مشخصات نشريه:  

فصلنامه پردازش علايم و داده ها
 12 دوره
عنوان نشريه:  پردازش علايم و داده ها
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  برق و کامپیوتر
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  پژوهشگاه توسعه فناوري هاي پيشرفته خواجه نصيرالدين طوسي
مديرمسئول:  دكتر جواد شيخ زادگان
سردبير:  دكتر احمد اكبري
تارگاه:  jsdp.rcisp.ac.ir
رایانامه:  jsdp@rcisp.ac.ir
تلفن:  88447163 (021)
نمابر:  88447163 (021)
صندوق پستي:  16765-3739
نشانی:  تهران، تقاطع خيابان شهيد مطهري و سهروردي شمالي بن بست بيشه پلاك 12 طبقه اول
كد ISSN:  2538-4201
نوع نشريه:  فصلنامه