برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله ايراني نظريه پردازي در علوم پزشكي
 2 دوره 
عنوان نشریه:  مجله ايراني نظريه پردازي در علوم پزشكي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدیرمسئول:  دكتر باقر لاريجاني
سردبیر:  دكتر محمد عبدالهي
:تارگاه  https://ijmhi.tums.ac.ir/index.php/ijmhi
نوع نشریه:  فصلنامه