برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه علوم زيستي ورزشي (حركت)
 38 دوره 
عنوان نشریه:  علوم زيستي ورزشي (حركت)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  دكتر رضا رجبي
سردبیر:  علي اصغر رواسي
:تارگاه  https://jsb.ut.ac.ir/
رایانامه:  harakat@ut.ac.ir
تلفن:  88225486 (021)
نمابر:  88630001 (021)
نشانی:  تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان 15، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران، دفتر نشريه، كد پستي: 14398
کد ISSN:  2008-9325
نوع نشریه:  فصلنامه