نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه رشد و يادگيري حركتي-ورزشي (حركت)
 35 دوره 
عنوان نشریه:  رشد و يادگيري حركتي-ورزشي (حركت)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  تربیت بدنی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  رضا رجبي
سردبیر:  فضل اله باقرزاده
:تارگاه  https://jmlm.ut.ac.ir/
رایانامه:  harakat@ut.ac.ir
تلفن:  88225474-81 (021)
نمابر:  88630001 (021)
نشانی:  تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان 15، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي دانشگاه تهران، دفتر نشريه، كد پستي: 14398
کد ISSN:  9333-2008
نوع نشریه:  فصلنامه