نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه رسالة التقريب
 10 دوره 
عنوان نشریه:  رسالة التقريب
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی - علوم انسانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسلامي
مدیرمسئول:  الشيخ محمدعلي التسخيري
سردبیر:  أ.د. الشيخ محمدمهدي التسخيري
:تارگاه  https://www.taghrib.org/fa/magazine/category/%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%a9-%d8%b1%d8%b3%d8%a7%d9%84%d8%a9
رایانامه:  taqrib@taqrib.ir
تلفن:  88326518 (021)
نمابر:  88326518 (021)
صندوق پستی:  15745/468
نشانی:  ايران، طهران، خيابان مفتح، خيابان سميه، پلاك 174، كدپستي: 1574717169
کد ISSN:  1735-711x
نوع نشریه:  فصلنامه