نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تحقيقات اقتصاد كشاورزي
 49 دوره 
عنوان نشریه:  تحقيقات اقتصاد كشاورزي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اقتصاد کشاورزی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مرودشت
مدیرمسئول:  دكتر بهاالدين نجفي
سردبیر:  دكتر غلامرضا سلطاني
:تارگاه  http://jae.miau.ac.ir/
رایانامه:  jaemiau@gmail.com
تلفن:  43311150-9 (071)
نمابر:  43311172 (071)
صندوق پستی:  465
نشانی:  مرودشت، كيلومتر 3 جاده تخت جمشيد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت، دفتر نشريه، كدپستي: 13119-73711
کد ISSN:  2008-6407
نوع نشریه:  فصلنامه