برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات شبه قاره
 18 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات شبه قاره
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه سيستان و بلوچستان
مدیرمسئول:  دكتر مريم خليلي جهانتيغ
سردبیر:  دكتر عباس كي منش
:تارگاه  https://jsr.usb.ac.ir/
رایانامه:  jsr_oue@yahoo.com
تلفن:  33430102 (054)
نمابر:  33433100 (054)
نشانی:  زاهدان، دانشگاه سيستان و بلوچستان، مركز مطالعات شبه قاره و آسياي جنوبي، كد پستي: 9816743585
کد ISSN:  2008-5710
نوع نشریه:  فصلنامه