نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه نقد ادبي
 41 دوره 
عنوان نشریه:  نقد ادبي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت مدرس
مدیرمسئول:  دكتر ابراهيم خدايار
سردبیر:  دكتر محمود فتوحي رودمعجني
:تارگاه  https://lcq.modares.ac.ir/
رایانامه:  lcquarterly@gmail.com
تلفن:  88630230-3 (021)
نمابر:  88009056 (021)
صندوق پستی:  14115-344
نشانی:  تهران، خيابان كارگر شمالي، خيابان شهريور، خيابان سين دخت شمالي، دانشگاه تربيت مدرس، مركز تحقيقات زبان و ادبيات فارسي
کد ISSN:  1735-000x
نوع نشریه:  فصلنامه