برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله طب دامي ايران (مجله بين المللي تحقيقات دامپزشكي)
 10 دوره
عنوان نشریه:  مجله طب دامي ايران (مجله بين المللي تحقيقات دامپزشكي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  دكتر سيدمهدي قمصري
سردبیر:  دكتر مهدي سلطاني
رایانامه:  IJVR@UT.AC.IR
تلفن:  61117032 (021)
صندوق پستی:  14155/6453
نشانی:  دانشگاه تهران، تهران، ايران
کد ISSN:  2225-8894
نوع نشریه:  فصلنامه