برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه تاملات فلسفي
 12 دوره 
عنوان نشریه:  تاملات فلسفي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه زنجان
مدیرمسئول:  سحر كاوندي
سردبیر:  سحر كاوندي
:تارگاه  http://phm.znu.ac.ir/
رایانامه:  taammulat@znu.ac.ir
تلفن:  33054103 (024)
صندوق پستی:  45195-313
نشانی:  ايران، زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان، دانشكده علوم انساني، دفتر گروه فلسفه
کد ISSN:  3525-8222
نوع نشریه:  فصلنامه