برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي چينه نگاري و رسوب شناسي (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان)
 29 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي چينه نگاري و رسوب شناسي (مجله پژوهشي علوم پايه دانشگاه اصفهان)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زمین شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه اصفهان
مدیرمسئول:  -
سردبیر:  علي صيرفيان
:تارگاه  http://jssr.ui.ac.ir/
تلفن:  37932175 (031)
نمابر:  37932177 (031)
نشانی:  اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشگاه اصفهان، حوزه معاونت تحقيقات و فناوري، اداره چاپ و انتشارات، دفتر نشريه، كد پستي: 73441-81746
کد ISSN:  7888-2008
نوع نشریه:  فصلنامه