برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه فناوري آموزش (فناوري و آموزش)
 12 دوره
عنوان نشریه:  فناوري آموزش (فناوري و آموزش)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي
مدیرمسئول:  دكتر موسي مظلوم
سردبیر:  دكتر حميدرضا عظمتي
:تارگاه  http://jte.sru.ac.ir/
رایانامه:  jeit@srttu.edu
تلفن:  22970070 (021), 22970061 (021)
نمابر:  22970070 (021)
صندوق پستی:  16785-163
نشانی:  تهران، لويزان، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، كد پستي: 15811-16788
کد ISSN:  2345-5462
نوع نشریه:  فصلنامه