مشخصات نشریه:  

فصلنامه بررسي مسايل اجتماعي ايران (نامه علوم اجتماعي)
 9 دوره
عنوان نشریه:  بررسي مسايل اجتماعي ايران (نامه علوم اجتماعي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم اجتماعی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده علوم اجتماعي، دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  غلامرضا غفاري
سردبیر:  عليرضا محسني تبريزي
تارگاه:  ijsp.ut.ac.ir
رایانامه:  spmagiran@gmail.com
تلفن:  88025997 (021)
نمابر:  88025997 (021)
صندوق پستی:  1411713118
نشانی:  تهران، خيابان جلال آل احمد، پل نصر (گيشا)، دانشكده علوم اجتماعي، دانشگاه تهران
کد ISSN:  2008-8973
نوع نشریه:  فصلنامه