برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات مديريت ترافيك
 24 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات مديريت ترافيك
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده علوم و فنون راهنمايي و رانندگي
مدیرمسئول:  سرهنگ سيدتيمور حسيني
سردبیر:  دكتر محمود صفارزاده
:تارگاه  http://tms.jrl.police.ir/
رایانامه:  PURAHVAR@POLICE.IR
تلفن:  48931636 (021)
نمابر:  48931640 (021)
نشانی:  تهران، اتوبان شهيد همت غرب، بعد از رودخانه كن، دانشگاه علوم انتظامي، دانشكده علوم و فنون راهنمايي و رانندگي معاونت پژوهشي
کد ISSN:  2008-4005
نوع نشریه:  فصلنامه