برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي)
 31 دوره 
عنوان نشریه:  نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي)
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  علوم تربیتی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد رودهن
مدیرمسئول:  دكتر فتاح ناظم
سردبیر:  دكتر صمد كريم زاده
:تارگاه  https://jmte.riau.ac.ir/
رایانامه:  modernthoughts@gmail.com
تلفن:  576509818 (021)
نمابر:  576509818 (021)
صندوق پستی:  189
نشانی:  رودهن، مجتمع دانشگاهي، دانشگاه آزاد اسلامي، ساختمان اداري، دفتر فصلنامه
کد ISSN:  2008-1138
نوع نشریه:  فصلنامه