برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهش نامه مديريت تحول (پژوهش نامه مديريت)
 16 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش نامه مديريت تحول (پژوهش نامه مديريت)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه فردوسي مشهد
مدیرمسئول:  دكتر حبيب الله دعايي
سردبیر:  دكتر سعيد مرتضوي
:تارگاه  https://tmj.um.ac.ir/
رایانامه:  MANAGER.R@UM.AC.IR
تلفن:  38806309 (051)
نمابر:  38829584 (051)
صندوق پستی:  1357
نشانی:  مشهد، ميدان آزادي، پرديس دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم اداري و اقتصادي، كد پستي: 9177948951
کد ISSN:  2383-4064
نوع نشریه:  دو فصلنامه