برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه آموزش مهارت هاي زبان (علوم اجتماعي و انساني شيراز)
 11 دوره 
عنوان نشریه:  آموزش مهارت هاي زبان (علوم اجتماعي و انساني شيراز)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شيراز
مدیرمسئول:  دكتر نعمت الله رياضي
سردبیر:  دكتر فيروز صديقي
:تارگاه  http://jtls.shirazu.ac.ir/?lang=fa
رایانامه:  jtlseditor@rose.shirazu.ac.ir
تلفن:  6272292 (0711)
نمابر:  6272292 (0711)
نشانی:  شيراز، بلوار دانشجو، مجتمع دانشگاهي ارم، دانشكده ادبيات و علوم انساني دفتر مجله كد پستي: 71945
کد ISSN:  2008-8189
نوع نشریه:  فصلنامه