برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه روان شناسي باليني
 41 دوره 
عنوان نشریه:  روان شناسي باليني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روانشناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه سمنان
مدیرمسئول:  دكتر ايمان اله بيگدلي
سردبیر:  دكتر شاهرخ مكوند حسيني
:تارگاه  https://jcp.semnan.ac.ir/
رایانامه:  jcp@semnan.ac.ir
تلفن:  33629567 (023)
نشانی:  سمنان، شهرستان مهديشهر، دربند، دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي، دانشگاه سمنان، دفتر مجله علمي كد پستي: 356411156
کد ISSN:  2008-501X
نوع نشریه:  فصلنامه