نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني
 40 دوره 
عنوان نشریه:  مطالعات ميان رشته اي در علوم انساني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
مدیرمسئول:  حسين ميرزايي
سردبیر:  عباس منوچهري
:تارگاه  http://www.isih.ir/
رایانامه:  info@isih.ac.ir
تلفن:  22570719-22767491 (021)
نشانی:  تهران، پاسداران، خيابان مومن نژاد (گلستان يكم)، شماره 124
کد ISSN:  2008-4641
نوع نشریه:  فصلنامه