برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه ميكروبيولوژي دامپزشكي (پژوهشنامه دامپزشكي گرمسار)
 11 دوره
عنوان نشریه:  ميكروبيولوژي دامپزشكي (پژوهشنامه دامپزشكي گرمسار)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  دامپزشکی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد گرمسار
مدیرمسئول:  دكتر شاهرخ رنجبر بهادري
سردبیر:  دكتر شاهرخ رنجبر بهادري
تارگاه:  http://vet.journals.iau-garmsar.ac.ir/
رایانامه:  vet.microbiol@yahoo.com
تلفن:  34207722 (023)
نمابر:  34202706 (023)
صندوق پستی:  35815-144
نشانی:  گرمسار، خيابان انتفاضه، دانشگاه آزاد اسلامي، دفتر مجله
کد ISSN:  2251-8851
نوع نشریه:  دو فصلنامه