مشخصات نشريه:  

فصلنامه پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN)
 8 دوره
عنوان نشريه:  پرستاري مراقبت ويژه IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  پزشکی
زبان اصلی:  فارسی-انگلیسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  دانشكده پرستاري دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله
مديرمسئول:  دكتر محمد علي خوشنويس
سردبير:  دكتر عباس عبادي
تارگاه:  www.inhc.ir
رایانامه:  faslnamehnfp@bmsu.ac.ir
تلفن:  26127294 (021)
نمابر:  26127294 (021)
نشانی:  تهران، اقدسيه، ميدان اراج، مجتمع ولايت، دانشكده پرستاري بقيه ا.. (عج)، دفتر نشريات دانشكده
كد ISSN:  2008-336x
نوع نشريه:  فصلنامه


اين نشريه از سال 1395/2016 به صورت انگليسي با نام IRANIAN JOURNAL OF CRITICAL CARE NURSING (IJCCN) منتشر مي گردد.