مشخصات نشريه:  

فصلنامه مشرق موعود
 11 دوره
عنوان نشريه:  مشرق موعود
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادیان، مذاهب و عرفان
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتياز:  موسسه آينده روشن
مديرمسئول:  سيد مسعود پور سيدآقايي
سردبير:  سيد مسعود پور سيدآقايي
تارگاه:  www.mashreqmouood.ir
رایانامه:  maqaleh@mashreqmouood.ir
تلفن:  37840085 (025)
نمابر:  37733346 (025)
صندوق پستي:  37185-471
نشانی:  قم، خيابان شهدا (صفائيه)، كوچه 25، پلاك 27، كدپستي: 45651-37137
كد ISSN:  2423-7663
نوع نشريه:  فصلنامه