برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه پژوهشنامه مديريت اجرايي
 20 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهشنامه مديريت اجرايي
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه مازندران
مدیرمسئول:  دکتر حسنعلی آقاجانی
سردبیر:  دكتر میثم شیرخدایی
:تارگاه  http://jem.journals.umz.ac.ir/
رایانامه:  jem.journal@umz.ac.ir
تلفن:  35345415 (011)
نمابر:  35345415 (011)
نشانی:  بابلسر، بلوار شهيد ذوالفقاري، ميدان بوعلي سينا، بلوار دانشگاه، پرديس دانشگاه مازندران، دانشكده علوم اقتصادي و اداري، دفتر پژوهشنامه
کد ISSN:  2008-6237
نوع نشریه:  دو فصلنامه