نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو ماهنامه مهندسي شيمي ايران
 54 دوره 
عنوان نشریه:  مهندسي شيمي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  شیمی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن مهندسي شيمي ايران
مدیرمسئول:  نوید مستوفی
سردبیر:  جعفر صادق مقدس
:تارگاه  http://www.ijche.ir/
رایانامه:  info.ijche@gmail.com
تلفن:  66082637 (021)
نمابر:  66022196 (021)
نشانی:  ايران، تهران، خيابان آزادي، روبروي استاد معين، بلوار شهيد اكبري، ساختمان ماد، پلاك 13، بلوك 3، واحد 11
کد ISSN:  1735-5400
نوع نشریه:  دو ماهنامه