نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه جغرافيا
 62 دوره 
عنوان نشریه:  جغرافيا
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  جغرافیا
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن جغرافياي ايران
مدیرمسئول:  دكتر حسن كامران
سردبیر:  دكتر عباس سعيدي
:تارگاه  http://mag.iga.ir/
تلفن:  66913946 (021)
نمابر:  66913946 (021)
نشانی:  تهران، خيابان آزادي، خيابان اسكندري شمالي، چهارراه شباهنگ، خيابان طوس شرقي، پلاك 83، طبقه 4
کد ISSN:  2783-3739
نوع نشریه:  فصلنامه