برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مشاوره شغلي و سازماني
 28 دوره 
عنوان نشریه:  مشاوره شغلي و سازماني
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  روانشناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه شهيد بهشتي
مدیرمسئول:  دكتر محمد قهرماني
سردبیر:  دكتر سيمين حسينيان
:تارگاه  http://jcoc.sbu.ac.ir/
رایانامه:  caco@mail.sbu.ac.ir
تلفن:  29902420 (021)
نشانی:  تهران، اوين دانشگاه شهيد بهشتي، دفتر مجله
کد ISSN:  2008-1626
نوع نشریه:  فصلنامه