نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه راهبرد فرهنگ
 48 دوره 
عنوان نشریه:  راهبرد فرهنگ
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي
مدیرمسئول:  سيدسعيدرضا عاملي
سردبیر:  سيدسعيدرضا عاملي
:تارگاه  http://www.jsfc.ir
رایانامه:  rahbordefarhang@gmail.com
تلفن:  66977040 (021)
نمابر:  66977040 (021)
صندوق پستی:  14155-4691
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، ابتداي فلسطين شمالي، پلاك 309
کد ISSN:  2008-3696
نوع نشریه:  فصلنامه