برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه متن شناسي ادب فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان)
 37 دوره 
عنوان نشریه:  متن شناسي ادب فارسي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان
مدیرمسئول:  دكتر اسحاق طغياني
سردبیر:  دكتر حسين آقاحسيني
:تارگاه  http://rpll.ui.ac.ir/
رایانامه:  RPLL@res.UI.AC.IR
تلفن:  37934230 (031)
نمابر:  37934230 (031)
نشانی:  اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشكده اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انساني دفتر مجله، كدپستي: 81744
کد ISSN:  2008-5486
نوع نشریه:  فصلنامه