برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش هاي تاريخي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان)
 42 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش هاي تاريخي (مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني اصفهان)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه اصفهان
مدیرمسئول:  دكتر اصغر منتظرالقائم
سردبیر:  مرتضي دهقان نژاد
:تارگاه  http://jhr.ui.ac.ir/
رایانامه:  daftar-e-majale@litr.ui.ac.ir
تلفن:  37934230 (031)
نمابر:  37934230 (031)
صندوق پستی:  2008-6253
نشانی:  اصفهان، خيابان هزار جريب، دانشكده اصفهان، دانشكده ادبيات و علوم انساني دفتر نشريه، كدپستي: 81744
کد ISSN:  2008-6253
نوع نشریه:  فصلنامه