برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران)
 44 دوره 
عنوان نشریه:  مجله علوم باغباني ايران (علوم كشاوري ايران)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  باغبانی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران
مدیرمسئول:  محمدرضا بي همتا
سردبیر:  علي عبادي
:تارگاه  https://ijhs.ut.ac.ir/
رایانامه:  ijhs@can.ut.ac.ir
تلفن:  32221482 (026)
نمابر:  32221482 (026)
صندوق پستی:  4111
نشانی:  كرج، خيابان دانشكده، پرديس كشاورزي و منابع طبيعي دفتر مجله كد پستي: 31587-77871
کد ISSN:  2008-482x
نوع نشریه:  فصلنامه