برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه دانش آب و خاك (دانش كشاورزي)
 43 دوره 
عنوان نشریه:  دانش آب و خاك (دانش كشاورزي)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  اکولوژی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشكده كشاورزي، دانشگاه تبريز
مدیرمسئول:  پروفسور علي حسين زاده دلير
سردبیر:  دکتر ناصر علی اصغرزاد
رایانامه:  asci-tu@tabrizu.ac.ir
تلفن:  33392037, 33392792 (041)
نمابر:  33356002 (041)
نشانی:  تبريز، دانشگاه تبريز، دانشكده كشاورزي، دفتر مجله، كدپستي: 5166614766
کد ISSN:  2008-5133
نوع نشریه:  فصلنامه