نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه مديريت فردا
 26 دوره 
عنوان نشریه:  مديريت فردا
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مدیریت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انتشارات توليد دانش با همكاري انجمن مديريت راهبردي
مدیرمسئول:  دكتر عليرضا علي احمدي
سردبیر:  دكتر عليرضا علي احمدي
:تارگاه  http://www.modiriyatfarda.ir/
رایانامه:  br.sp2005@yahoo.com
تلفن:  66465721 (021)
نمابر:  66465721 (021)
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب اسلامي، خيابان ابوريحان پلاك 86
کد ISSN:  2228-6047
نوع نشریه:  دو فصلنامه