نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه آينه ميراث
 48 دوره 
عنوان نشریه:  آينه ميراث
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  مركز پژوهشي ميراث مكتوب
مدیرمسئول:  اكبر ايراني
سردبیر:  مجدالدين كيواني
:تارگاه  http://www.am-journal.ir/
تلفن:  66490612 (021)
نمابر:  66406258 (021)
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب، بين دانشگاه و ابوريحان، شماره 1182
کد ISSN:  1561-9400
نوع نشریه:  دو فصلنامه