برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر)
 32 دوره 
عنوان نشریه:  مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر
مدیرمسئول:  رئيس موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر
سردبیر:  دكتر محمد ترابي
:تارگاه  http://spij.spii.ir/
رایانامه:  spij@spii.ir
تلفن:  32702859 (026)
نمابر:  32702965 (0261)
صندوق پستی:  31585-4119
نشانی:  كرج، موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر
کد ISSN:  2008-6954
نوع نشریه:  فصلنامه