برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهش زبانهاي خارجي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز)
 2 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهش زبانهاي خارجي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  ادبیات و زبان ها
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تبريز
مدیرمسئول:  معاون پژوهشي دانشگاه تبريز
سردبیر:  دكتر اله شكر اسد اللهي
:تارگاه  https://elt.tabrizu.ac.ir/
رایانامه:  nashrieh-adabiat@tabrizu.ac.ir
تلفن:  3392131 (0411)
نمابر:  3392131 (0411)
نشانی:  تبريز، دانشكده تبريز، دانشكده ادبيات و زبانهاي خارجي، دفتر نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني
کد ISSN:  1023-7976
نوع نشریه:  فصلنامه