برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه گياه و زيست بوم
 46 دوره 
عنوان نشریه:  گياه و زيست بوم
درجه علمی:  مصوب دانشگاه آزاد
زمینه تخصصی:  زیست شناسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه آزاد اسلامي، واحد يادگار امام خميني (ره)، شهرري
مدیرمسئول:  دكتر علي اكبر تجلي
سردبیر:  دكتر فرهنگ مراقبي
:تارگاه  https://elt.tabrizu.ac.ir/
رایانامه:  zistbom@yahoo.com
تلفن:  55229360 (021)
نمابر:  55229360 (021)
صندوق پستی:  18155-144
نشانی:  تهران، بزرگراه خليج فارس، روبروي حرم مطهر امام خميني (ره)، مجتمع دانشگاهي يادگار امام (ره)، دانشكده فني و مهندسي
کد ISSN:  1735-7454
نوع نشریه:  فصلنامه