برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

دو فصلنامه اسلام پژوهي
 3 دوره
عنوان نشریه:  اسلام پژوهي
درجه علمی:  علمی تخصصی
زمینه تخصصی:  علوم سیاسی
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي
مدیرمسئول:  دكتر حسينعلي قبادي
سردبیر:  دكتر مجتبي زرواني
رایانامه:  j.islamic@ihss.ac.ir
تلفن:  66497561-2 (021)
نمابر:  66492129 (021)
صندوق پستی:  13145/1316
نشانی:  تهران، خيابان انقلاب اسلامي، خيابان دانشگاه، خيابان شهيد نظري، پلاك 89
نوع نشریه:  دو فصلنامه