نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه نگره
 47 دوره 
عنوان نشریه:  نگره
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  هنر
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه شاهد
مدیرمسئول:  دكتر علي اصغر شيرازي
سردبیر:  دكتر حبيب الله آيت اللهي
:تارگاه  http://negareh.shahed.ac.ir/
رایانامه:  negarehj-art@shahed.ac.ir
تلفن:  51215130 (021)
نمابر:  51215124 (021)
نشانی:  ابتداي آزادراه تهران-قم، روبروي حرم مطهر امام خميني، دانشگاه شاهد، تهران، ايران
کد ISSN:  1735-4560
نوع نشریه:  فصلنامه