برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه پژوهشهاي فلسفي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز)
 20 دوره 
عنوان نشریه:  پژوهشهاي فلسفي (نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز)
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  فلسفه و کلام
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  دانشگاه تبريز
مدیرمسئول:  معاون پژوهشي دانشگاه تبريز
سردبیر:  دكتر محمد اصغري
:تارگاه  https://philosophy.tabrizu.ac.ir/
رایانامه:  PHILOSOPHY@TABRIZU.AC.IR
تلفن:  33392131 (041)
نمابر:  33342490 (041)
نشانی:  تبريز، دانشگاه تبريز، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دفتر نشريه
کد ISSN:  2251-7960
نوع نشریه:  فصلنامه