برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات نشریه:  

فصلنامه مجله بيوتكنولوژي ايران
 21 دوره 
عنوان نشریه:  مجله بيوتكنولوژي ايران
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  زراعت
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  مركز ملي تحقيقات مهندسي ژنتيك و بيوتكنولوژي ايران
مدیرمسئول:  دكتر عباس صاحب قدم لطفي
سردبیر:  دكتر عباس صاحب قدم لطفي
:تارگاه  http://www.ijbiotech.com/
رایانامه:  IJB@NRCGEB.AC.IR
تلفن:  44580350 (021)
نمابر:  44580399 (021)
صندوق پستی:  161/14965
نشانی:  تهران، ايران
کد ISSN:  1728-3043
نوع نشریه:  فصلنامه