نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات نشریه:  

فصلنامه سوخت و احتراق
 30 دوره 
عنوان نشریه:  سوخت و احتراق
درجه علمی:  علمی پژوهشی
زمینه تخصصی:  مکانیک
زبان اصلی:  فارسی
زبان دوم:  انگلیسی
صاحب امتیاز:  انجمن سوخت و احتراق ايران
مدیرمسئول:  دكتر كيومرث مظاهري
سردبیر:  دكتر محمدحسن سعیدی
:تارگاه  www.jfnc.irhttp://www.jfnc.ir
رایانامه:  journal@ici.org.ir
تلفن:  82883962 (021)
نمابر:  82883962 (021)
صندوق پستی:  14115-311
نشانی:  تهران، دفتر نشريه علمي- پژوهشي سوخت و احتراق
کد ISSN:  2008-3629
نوع نشریه:  فصلنامه